top of page
  • Yazarın fotoğrafı

Hastane Satın Alımlarında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Güncelleme tarihi: 6 May 2023

Türkiye'de hastane satın alırken konuya ilişkin mevzuat ve yönetmelikler dikkatle gözden geçirilmeli ve bu konudaki yetkin kişilerden danışmanlık alınmalıdır. Satın alımlarda dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. İşte önemli bazı hususlar:


Hastane Dünyası Makale Hastane Alım Satımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Yasal Düzenlemeler:

Türkiye'de sağlık sektörü mevzuat ve yönetmeliklerle sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu nedenle, hastane satın almadan önce ilgili yasal düzenlemeleri detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir. Bu, alım işleminin yasal açıdan doğru ve uygun gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.


Finansal Analiz:

Hastanenin finansal durumu ve performansına ilişkin bu konuda yetkin ve bağımsız kişiler tarafından kapsamlı bir analiz yapılması önemlidir. Bu analiz, hastanenin nakit akışı, borçluluk seviyesi, işletme maliyetleri, karlılık oranları ve diğer finansal göstergelerini net olarak ortaya koyacaktır.


İşletme Yönetimi:

Hastanenin başarısını ve karlılığını etkileyen en önemli faktörlerden biri hastanenin işletme yönetimindeki kalitesidir. Alınacak hastanenin yönetim ekibinin deneyimi ve başarıları geçmişe yönelik olarak değerlendirilmeli ve varsa geliştirilmesi gereken alanlar belirlenmelidir.


Mevcut Tesisler ve Donanım:

Hastanenin mevcut tesisleri, demirbaşları ve donanımı işletmenin verimliliğini ve hastaların memnuniyetini etkileyen önemli bir faktördür. Bu nedenle, alınacak hastanenin mevcut tesis, demirbaş ve donanımının kalitesi, kapasitesi, bakım durumu, ve güncelliği dikkatlice değerlendirilmelidir.


İş gücü ve Personel:

Personel, hastanenin en önemli varlıklarındandır. Satın alınacak hastanenin mevcut personel yapısı, sayısı, niteliği, eğitimi ve deneyimi gibi faktörler göz önüne alınarak dikkatlice analiz edilmelidir.


Rekabet:

Hastane satın almadan önce gerek bölgesel ve gerekse ulusal olarak sektördeki rekabeti de göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu konudaki rekabet, hastanenin başarısını ve karlılığını etkileyebilir. Dolayısı ile hastanenin bulunduğu bölgenin nüfusu, rakiplerinin sayısı, kalitesi, ve hizmetleri dikkatlice analiz edilmelidir.


Riskler:

Satın alınacak hastanenin riskleri de ortaya konulmalıdır. Riskler arasında en önemli olanları finansal riskler, yasal riskler ve operasyonel risklerdir. Bu risklerin değerlendirilmesi, satın alma işleminden sonra beklenen risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir.


İlgili Yerel Kurumlarla İlişkiler:

Satın alınacak hastanenin, ilişkili olduğu yerel kurumlarla temasa geçilerek hastanenin mevcut durumunun daha net ortaya konulması önemlidir. Bu nedenle, hastane satın almadan önce ilgili yerel kurumlarla (sağlık bakanlığı, yerel yönetim, sağlık sigortası şirketleri vs.) iyi ilişkiler kurulması önemlidir.


Pazarlama ve Stratejiler:

Satın alınacak hastanenin geçmişte yapılmış olanlarda dahil geleceğe yönelik pazarlama stratejileri ve planları ortaya konulmalı ve buna yönelik tahmini ileriye yönelik projeksiyonlar belirlenmelidir.

Comments


bottom of page