top of page
  • Yazarın fotoğrafı

Türkiye’de Sağlık Personeli Sayıları ve İhtiyaçlar

Güncelleme tarihi: 18 Eyl 2023

Sağlık hizmetleri sunumunun etkin ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi için yeterli sayıda ve nitelikli sağlık personeline ihtiyaç vardır. Türkiye'de sağlık personeli sayıları artmasına rağmen bazı alanlardaki personel sayısı halen yetersiz kalabilmektedir.Hastane Dünyası Makale Türkiye'de Sağlık Personeli İhtiyacı


Türkiye'de sağlık personeli sayılarına ilişkin olarak, Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlara göre, 2022 yılı itibariyle toplam sağlık personeli sayısı 1.358.558'dir. Bu personel sayısı içinde doktor, diş hekimi, eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, hemşire, ebeler, sağlık memuru, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli gibi farklı meslek grupları yer almaktadır.


Sağlık personeli sayıları, bir ülkenin sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği açısından önemli bir gösterge olduğundan sağlık personeli sayılarının artırılması ve sağlık sektöründe istihdam olanaklarının genişletilmesi sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Sağlık Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı Sağlık İstatistiklerine ilişkin raporlarda sağlık alanındaki personel sayıları detaylı olarak verilmektedir. Bu raporlara göre, 2022 yılında Türkiye'de toplamda 194.910 doktor, 42.312 diş hekimi, 303.830 hemşire ve ebe ve 817.506 diğer yardımcı sağlık personeli bulunmaktadır.


Türkiye son yıllarda sağlık personeli sayısını arttırmasına rağmen, her 10 bin kişiye düşen sağlık çalışanı yoğunluğu konusunda Avrupa ülkelerinin gerisinde bulunmaktadır. Sağlık çalışanı yoğunluğu açısından bölge ülkelerde ortalama yoğunluk 121 olmasına rağmen Türkiye’de bu rakam 54 düzeylerindedir. Detaya inildiğinde doktor yoğunluğu 20 (Avrupa ort. 37), dişçi ve eczacı ise 4 (Avrupa ort. 7), hemşire 27 (Avrupa ort. 80), ebe 7 (Avrupa ort. 4)’dir. Ülke içi bölgesel yoğunluklar arasında da farklılıklar göze çarpmaktadır. Örneğin İstanbul’da doktor yoğunluğu 156 iken Güney Anadolu Bölgesi’nde bu rakam 68 seviyesindedir. Bu veriler, Türkiye’de artan sağlık hizmetlerine olan talebin karşılanmasında yaşanan problemlerin temelinde rol oynayan en önemli sorunun sağlık personeli açığı olduğunu göstermektedir.


Özetle T.C. Sağlık Bakanlığı, sağlık personeli açığını gidermek amacıyla çeşitli önlemler almaktadır. Bu önlemler arasında yeterli sağlık personelinin istihdam edilmesi, yeni tıp fakülteleri ve sağlık meslek yüksekokullarının açılması, sağlık personelinin eğitimi ve niteliklerinin artırılması gibi çeşitli adımlar yer almaktadır.

Comments


bottom of page